जबाबदारी

सामाजिक क्रियाकलापesशेंगलिन कंपनी सामाजिक जबाबदारी आणि कल्याणकारी कामांची मालिका प्रदान करते. आम्ही दुर्गम भागातील मुलांसाठी कपडे तयार करू. आम्ही प्रत्येक संघ सदस्याला अधिक द्रुतपणे शिकण्यास आणि स्वत: ला सुधारण्यात मदत करण्यासाठी नेहमीच बैठका आयोजित करतो.


ट्रेनीएनजीSheएनजीlin Company provides a series of pre-job trainiएनजी and monthly skills improvement after entry. We focus on the development of employees, provide monthly trainiएनजी and opportunities to go out to expand, and arraएनजीe team cooperation activities, hopiएनजी that the employees can grow together with our company.